Koolitee – koolide töökuulutused

Eripedagoogi tööülesanded:
1. Selgitab koostöös klassi- ja aineõpetajatega välja õpiabi vajavad lapsed.
2. Viib läbi individuaalseid ja rühma kõneravi ning õpiabi tunde.
3. Nõustab ja toetab hariduslike erivajadustega lapsi, laste vanemaid ja õpetajaid.
4. Osaleb koolisisestel ja koolivälistel nõustamise ümarlaudadel.

Asukoht

Jõgevamaa, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn,

Töökoormus

1,0

Tööle asumise aeg

01.03.2019

Kandideerimise tähtaeg

22. veebruar 2019

Kuidas kandideerida

Kirjalik valdus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata meili aadressile: aimar.arula@poltsamaa.edu.ee.

Põltsamaa Ühisgümnaasium

Põltsamaa Ühisgümnaasium on Jõgeva maakonnas Põltsamaa linnas asuv gümnaasium.

www.poltsamaa.edu.ee

Kooli teised töökuulutused Veel jagamisvõimalusi Saada Jaga