Koolitee – koolide töökuulutused

Mõned tööülesanded:
1. Selgitab klassijuhatajate ning aineõpetajate kaudu välja probleemsed lapsed ja pered.
2. Nõustab nii probleemidega lapsi kui nende vanemaid.
3. Teeb tihedat koostööd nii koolitöötajate (õppealajuhatajad, õpetajad, logopeed,
huvijuht, raamatukoguhoidja, kooli medõde jt) kui ka piirkonna sotsiaaltöötajate,
noorsoopolitseiga.
4. Teavitab nii õpilasi, lapsevanemaid kui õpetajaid ja teisi koolitöötajaid sotsiaaltöö
teenuse võimalusest koolis.
5. Korraldab kooli personalile teabepäevi/koolitusi aktuaalsetel teemadel.

Asukoht

Jõgevamaa, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn,

Töökoormus

1,0

Tööle asumise aeg

01.03.2019

Kandideerimise tähtaeg

22. veebruar 2019

Kuidas kandideerida

Kirjalik valdus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata meili aadressile: aimar.arula@poltsamaa.edu.ee.

Põltsamaa Ühisgümnaasium

Põltsamaa Ühisgümnaasium on Jõgeva maakonnas Põltsamaa linnas asuv gümnaasium.

www.poltsamaa.edu.ee

Kooli teised töökuulutused Veel jagamisvõimalusi Saada Jaga